به اطلاع کلیه مسافران عزیز می رساند، بلیط تمام مسیرهای داخلی پروازهای نوروزی هواپیمایی ماهان از تاریخ 20 بهمن ماه 1394 از طریق وب سایت رسمی ماهان قابل تهیه می باشد.
فروش نوروزی بلیط در مسیرهای خارجی نیز از تاریخ 4 بهمن ماه آغاز شده است.