سازمان میراث فرهنگی و گردشگری آمار مسافران نوروزی امسال را بر اساس نفر سفر محاسبه و تعداد گردشگران را 120 میلیون نفر سفر اعلام کرد که این موضوع واکنش کارشناسان را در پی داشت به طوری که بسیاری از آنان با تردید نسبت به صحت و سقم این آمار، آن را بدون مبنای علمی و ارزیابی تخصصی می دانند. ارائه این آمارها اگرچه حکایت از رشد قابل توجه گردشگری در کشور و در نهایت نمایش نتیجه برنامه ریزیهای مسئولان کشوری و استانی دارد ولی در نهایت سوالهای متعددی را در اذهان به وجود می آورد که ارقام چگونه تهیه شده و ارائه دهندگان با چه ابزار و تحلیلها و دلایلی به این آمارها دست یافته اند و علاوه بر اثبات حسن خدمت مسئولان استانی چه خواص دیگری در پی داشته و خواهد داشت.